Tudni írásakor


Számok betűvel vagy számmal? Olyan kérdésekre keressük a választ, mint hogy mit érdemes tudni a számnevekről?

Számok betűvel vagy számjegyekkel: mikor melyiket használjuk?

Mikor kell a számot betűvel írni? Egyáltalán hogyan írjunk helyesen számokat? Valamint segítünk eligazodni az arab és a római számok világában is.

Kránitz Zsolt szerk.

tudni írásakor Az összetett szavak helyesírása után most összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a számnevek betűvel és számmal való írásával kapcsolatban. A számnevek tudnivalói Általános iskolában mindannyian megtanultuk a számnevek helyesírását, de egy kis ismétlés sosem árt. Mielőtt belecsapunk a szabályokba, kezdjük azzal, hogy pontosan mit is nevezünk számnévnek?

A számnév az, ami megmutatja a személyek, tárgyak, dolgok mennyiségét, számát vagy a sorban elfoglalt helyét. A számnevekhez tartozó kérdőszavak pedig a következők: Mennyi? Alapvetően két fajtája létezik: határozott számnév például kettő, hétvalamint a határozatlan a sok, tengernyi, kevés stb. Ezen túl pedig a határozott számneveknek három altípusát különböztetjük meg: tőszámnév például: egy, négysorszámnév például harmadik, nyolcadiktörtszámnév például negyed, ezred.

Számok betűvel vagy számjegyekkel: mikor melyiket használjuk? Nem is kell mondanunk, hogy írásban a számokat betűkkel vagy számjegyekkel jelölhetjük.

tudni írásakor

Hogy mikor melyiket kell használni? Nos, ezt a kérdést nem határozzák meg szigorúan a magyar helyesírás szabályai, ám vannak általánosan bevett szokások. Lássuk most ezeket!

A számnevek tudnivalói

A gyakorlatban, ha hosszabb folyószövegről van szó, akkor inkább betűkkel szokás kiírni a számokat, amennyiben rövid a szám kiejtett alakja. Például: hat, tizenkettő, százezer, húszmillió. Akkor is a betűírást alkalmazzuk, ha a számok toldalékos vagy névutós szókapcsolatban állnak, vagy más szóval összetéve szerepelnek. Erre példák: negyvennyolcat, hét előtt, huszadmagával, hathetenként.

Amennyiben a számjegy kiejtett alakja hosszú, akkor számjegyírást érdemes tudni írásakor.

tudni írásakor

Például: étterem, könyv, fős színházterem, szó stb. De számjegyírást használunk akkor is, ha időpontról, dátumról, összegről, statisztikai adatokról, életkorról, mértékről és létszámról van szó. Tudni írásakor példák: délelőtt kor, forint, an születtek, 42 méter stb.

Mivel nincsenek korlátozó szabályok a fentiekkel kapcsolatban, így mindazt, amit számjegyekkel írunk, írhatjuk betűkkel is, és fordítva is igaz. A legfontosabb mindig a szöveg funkciója és típusa: egy marketingszövegben a számjegyírás sokkal erősebben hathat az olvasóra, de egy beadandóban jól jöhetnek a plusz karakterek. Számok helyesírása: hogyan írjuk helyesen? Amit a tőszámok betűvel való helyesírásáról tudni kell A tő- sor- és törtszámnevek betűvel írt tagolásának szabálya a következő: kétezerig egybeírjuk a számokat, függetlenül attól, hány szótagból állnak, ám ezen felül csak a kerek ezreseket és a milliósokat kötjük össze.

Például: tizenöt, negyvenkétezer, ezerkétszázhatvannégy, hetvennégymillió. Tehát kétezerig egybeírjuk a tőszámokat, ám az ennél nagyobb számokat — hátulról számoltan — hármas számcsoportok szerint kell tagolni, a csoportok közé pedig kötőjelet kell tenni.

Lássunk példát a hármas csoportokra: t úgy írjuk: négyezer-huszonkettő, míg a 8 úgy néz ki, hogy nyolcmillió-négyszázötvenezer-kétszázhetvennyolc. Tudni írásakor írjuk helyesen a törtszámokat!

Útmutató a dátumok helyesírásához Publikálva: Bármerre sodorjon is az élet a nagyvilágban, a dátumok úton-útfélen szembejönnek majd. Dátumoznod kell egy albérleti vagy munkaszerződést, meg kell beszélned egy értekezletet a következő hónapra e-mailben, vagy éppen chaten fogsz időpontot egyeztetni egy barátoddal. Márpedig ahány nyelv, annyiféle helyesírási szabály létezik a dátumokra.

Amennyiben a törtszámnévnek tőszámnévi jelzője van, és főnévi értékű maga a jelzett szó, akkor a kapcsolat két tagját külön kell írni. Például: egy ketted, hat nyolcad, negyvennyolc egész két tized.

 1. Útmutató a dátumok helyesírásához
 2. Írni, írni, írni
 3.  - Она безуспешно старалась говорить спокойно.
 4. Это ловушка.
 5. J vagy ly? 10 kérdés helyesírásból, amire általánosban is tudni kellett a választ - Gyerek | Femina
 6. Társkereső tippek

Azonban, ha a tőszámnévi jelzős törtszámnév jelzői szerepű, akkor egybe kell írni a két számnevet. Például: háromnegyed óra elteltével, vagy egy alma egynegyede. Ugyanez a szabály érvényes az órát jelölő kapcsolatokra. Így például a háromnegyed hétkor. A tizedes törtek egész és tört értékei közé tizedesvessző használatára van szükség — szóköz nélkül —, amennyiben számjegyekkel írjuk.

Például: 3,14; 65,7; 16Mi a helyzet a sorszámokkal? A sorszámnevek helyesírásának szabálya az alábbi: ha számjegyekkel írjuk, akkor mindig pontot kell tenni utánuk. Így például 2.

tudni írásakor

A pontot akkor is meg kell tartani, ha a szám kötőjellel toldalékként kapcsolódik hozzá. Például: 6.

Számok betűvel vagy számmal? – A számok helyesírásának tudnivalói

Kivétel is akad azonban, mégpedig a keltezések esetében a dátumokban a napot jelölő sorszámnevek ragos alakjai. Például: Dátumok, évszámok írásának szabályai a következők A dátumok esetében vannak szigorú helyesírási szabályok, tudni írásakor fontos betartani.

Nézzük most meg ezeket! Amennyiben a keltezés dátumát írjuk, akkor azt több módon tehetjük meg. Lehet úgy, hogy az évszámot arab számokkal írjuk, a hónapot pedig betűkkel, végül a napot ismét arab számokkal. Tehetjük ezt úgy is, hogy a betűkkel írt hónap nevének rövidített változatát használjuk.

Ilyenkor a rövidítés után mindig pontot kell tenni. A dátumokat azonban formálhatjuk úgy is, hogy az év, a hónap és a nap leírására egyaránt arab számjegyeket használunk.

Az okok az írásra

Úgymint Végül a dátumokban keverhetjük az arab és a római számokat is: az évet és a napot arab számjegyekkel jelöljük, míg a hónapot római számmal írjuk. Minden esetben fontos, hogy ha számjegyekkel írjuk a ismerősök borkum, akkor a pontok után szóközt kell rakni, az egyjegyű számok elé pedig nullát.

 • Esküvői játékok tudni
 • Nyelv és Tudomány- Főoldal - A helyesírásra vonatkozó Murphy-törvény
 • Török nő keres házasság
 • Manapság a telefonokon és számítógépeken különböző helyesírás-ellenőrző programok vannak, amelyek megkönnyítik az írást, hiszen automatikusan kijavítják vagy aláhúzzák a hibásan leírt szavakat, ugyanakkor néha előfordul, hogy azok is tévednek, ebben az esetben a meglévő nyelvtani ismeretekre kell hagyatkoznunk.
 • Listái ingyenes társkereső oldalak
 • Gondolom az eredetiben az ú a hangsúlyos, a magyarban viszont mivel az élen van a hangsúly, az u eleve gyengébben ejtődik, a legtöbben szinte akaratlanul is diftongust csinálunk belőle.

Ha az évet és a napot jelölő számjegyekhez toldalék kapcsolódik, akkor nem kell pontot tenni utánuk. Az évszámok esetében akkor nem teszünk pontot, ha az birtokviszonyt alkot a következő szóval. Például: augusztusában, nyarán. Akkor sem használunk pontot az évszám után, ha névutó, illetve névutóból képzett melléknév követi az évszámot.

Így után, és között, előtti időszakban. Azonban akkor, ha a napok sorszáma névutós szerkezetben szerepel, már kell pontot tenni. Például: július 1. Mikor alkalmazunk arab és római számokat?

A hétköznapi gyakorlatban többnyire arab számokat használunk, míg a római tudni írásakor használata viszonylag korlátozott.

Account Options

Akkor mégis mikor van szükség a római számokra? A használatukat nehéz meghatározni pontosan. Alkalmazásuk leginkább akkor tanácsolható, ha az arab számokkal szemben tagoló vagy megkülönböztető szerepük van. Leginkább sorszámokként szokás őket alkalmazni: olyan esetekben, mint az tudni írásakor neve II. Rákóczi Ferencrendezvények sorszáma VI.

Nemzetközi Tudományos Konferenciafolyóiratok, történelmi események megjelölése I. Ugyan lehetséges minden számot betűvel vagy számjeggyel írni, hiszen azok írására nincsenek szigorú előírások, ám a fenti szabályokat fontos követni, hogy írásban egyértelmű legyen a mondandónk. Így ha folyószövegről beszélünk és a számjegy kiejtett alakja rövid, akkor inkább betűket használjunk, ha pedig a kiejtett alakja hosszú, akkor tudni írásakor érdemes alkalmazni az érthetőség kedvéért.