Történelem tudni. Tartalomjegyzék


Körkép a történelemképzésekről – Amit tudni érdemes a felvételi jelentkezés előtt

A Történeti Intézeti Képviselet Facebook oldala A képzésről röviden Itt a helyed, ha menthetetlenül kíváncsi vagy, mindennek tudni szeretnéd az okát; ha izgatnak az összefüggések és örömmel merülsz el a múltból fennmaradt emlékek, töredékek összeillesztgetésében. De akkor is neked való a szakunk, ha a történelmet nem csupán események láncolatának látod, hanem azt is tudni akarod, milyen összetett társadalmi, gazdasági, politikai, szellemi és kulturális utak vezettek hozzájuk.

  • Tűzoltó tudni
  • Ennek apropóján összegyűjtöttünk néhány fontos információt a történelem szakos felvételivel kapcsolatban, amelyekre érdemes odafigyelnie nemcsak a leendő egyetemistáknak és szüleiknek, de a közép- és felsőoktatásban tanítóknak, valamint a történettudomány művelőinek is.

Tapasztalni fogod, mennyi minden mást kínálunk még ezen kívül, az életmód- divat- és környezettörténeten át a mikrotörténetig. Meg fogjuk mutatni neked, hogy a múlt feltárása milyen izgalmas és kreatív folyamat.

történelem tudni

Velünk megtanulod, hogy nemzeti múltunk, a hagyományaink megismerése nélkül a jelen sem érthető, és a jövőhöz is a nemzeti önismeret vezet el. Történelem tudni Az ókori görög poliszok világa Magyar őstörténet a legújabb kutatások tükrében Magyarország mint regionális hatalom a középkorban Végvári harcok és reformáció: Magyarország a török korban Gyarmatosítás és Európán kívül civilizációk Mindennapi élet Magyarországon és a világ más országaiban a két világháború között Popkultúra és sport a modern Európában és a nagyvilágban Magyarország helye a közép-európai politikai és gazdasági térben A politikai szimbólumok története Ők is itt végeztek Az ELTE történelem szakot végezte el Antall József és Földes László Hobó is.

  • Beteg nő keresi őrizetben
  • Szőts-Rajkó Kinga Mozgókép Cikkünkben a Magyarország története című történelmi dokumentumfilm-sorozatot mutatjuk be, amelynek elkészítéséről a sorozatban közreműködő történészek mesélnek és végül azt is összegezzük, ők miben látták a sorozat jelentőségét.

Érdekességek a szakról Szakmai műhelyek és oktató-hallgató témavezetési formában megvalósuló képzési formák: már a BA alapszakos képzés során lehetőség nyílik csatlakozni olyan tudományos körökhöz, amelyekben a szakmai garanciát a Történet Intézet oktatói biztosítják pl.

A műhely-jellegű szerveződések lehetőséget adnak különböző kutatási témákban történelem tudni elmélyülésre, amelyben a hallgató előmenetelét a választott témavezetővel megvalósított rendszeres konzultációk segítik.

Ezen kívül az érdeklődők a külsős meghívott előadók prezentációin keresztül a történeti kérdések és források többféle megközelítési módszereit is megismerik.

történelem tudni

Tóth Zoltán Tudományos Diákkört, amely azóta is rendszeresen biztosít olyan programokat, amelyek a tudományos ismeretterjesztéssel a hallgatók szakmai fejlődését biztosítják.

Meghívott előadók izgalmas, korábban nem hallott témái, valamint tematikus kirándulások mellett az általuk szervezett Paletta konferencia jelenti azt a felületet, ahol lehetőség nyílik a tudományos környezetben való első megnyilatkozásra, publikálásra.

történelem tudni

Ugyancsak érdekfeszítő témákról hallhatnak az arra fogékonyak a Hadtörténeti Műhely előadás-sorozatában. ERASMUS és CEEPUS mint a mobilitás lehetőségei: Az Erasmus-ösztöndíjprogram kiváló lehetőséget biztosít hallgatóink számára külföldi partneregyetemeinken egy vagy két féléven keresztüli tanulásra, amely során a mobilitásban résztvevők elmélyíthetik nyelvtudásukat, világot láthatnak, bővíthetik szakmai ismereteiket, valamint új külföldi kapcsolatokra tehetnek szert.

történelem tudni

A CEEPUS hasonló módon széles külföldi történelem tudni lehetőségeket kínál, azzal a különbséggel, hogy rövid távú, egy-két hónapos ösztöndíjas időszakokat, csoportos kirándulás keretében napos opciókat is magába foglal. Hazai és külföldi intézménylátogatások levéltár, múzeum, keres könyvelő nő casablanca : a Történeti Intézet oktatói a hazai és bizonyos szintű nemzetközi beágyazottságuknak köszönhetően rendszeresen szerveznek olyan programokat, amelyek során a szemináriumi hallgatóik közgyűjteményeket látogathatnak.

történelem tudni

Ennek során nemcsak az ott folyó tudományos munkába nyerhetnek betekintést, hanem olyan kincseket is helmstedt egyetlen közelebbről, amelyek a nagyközönség előtt rejtve vannak. Képzésünk során a hallgatók betekintést nyernek a rokon és segédtudományok alapvető történelem tudni és módszereibe is.

Lélek csak az értelmes lényekben van? - Szedlacsik Miklós ember- és életjobbító mester coach

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret két típusú lehet: a szakhoz tartozó differenciált, választható, sajátos kompetenciákat eredményező specializáció, melynek szakterületi, diszciplináris sajátosságait az intézmények saját hatáskörben határozzák meg, vagy másik szaknak, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek másik alapképzési szakjának szakterületi ismeretei.

A szakhoz tarozó specializációk:.