Szemrebbenés sisak egyetlen szárnyat


Sokan voltak, háromnál is többen, és egyre közeledtek. Senkinek sem kell hogy bántódása essék. Tegyétek, amit mondok, és életben maradhattok! Ha ellenkeztek Hadrian érezte, ahogy a gyomra összerándul, tudván tudva, hogy ez az ő hibája. Sebtében rápillantott Royce-ra, aki koszlott szürke kancáján ült mellette, arcát a csuklyája mögé rejtve. A barátja lesunyta fejét, és rosszallóan megrázta. Hadrian látatlanban is tudta, milyen lehet az arckifejezése.

SVEN HASSEL. NNCL v1.0. Lánctalpak

Royce nem válaszolt, csak a fejét ingatta. Előttük ágak frissen összehányt halma állta útjukat. Mögöttük hosszú, elhagyatott út folyosóját világította meg a hold.

Köd ült meg az út menti árkokban és vízmosásokban; valahol egy ér vize csordogált a köveken. Az erdő mélyén voltak, a régi déli utat követték, amely fölé tölgyek és kőrisek a hideg, őszi szélben reszkető és csattogó ágai fontak hosszú árkádot. Majd egynapi lovaglóútra jártak a legközelebbi várostól, és Hadrian órák óta egy pajta nem sok, annyit se látott az úton. Egyedül voltak, az isten háta mögött; egy olyan helyen, ahol sosem bukkannak holttestekre.

Az avar ropogása egye hangosabb és hangosabb lett, míg végül az útonállók a holdfény vékony sávjába léptek. Hadrian négy borotválatlan, kivont kardú férfit számolt össze. Ócska, elnyűtt és szemrebbenés sisak egyetlen szárnyat bőr— és gyapjúruhát viseltek. Egy íjászlány is velük tartott, nyila célra tartva, lövésre készen. Akár a többiek, ő is nadrágot és csizmát hordott, haja bozontos csimbókokba ragadt Mindegyikőjüket sárréteg borította, bőrükké vált a mocsok, mintha rókalyukban laktak volna.

Hadriannél egy-két ujjal magasabb volt, így a legtermetesebb az útonállók közt, egy tagbaszakadt, bikanyakú, lapátkezű vadember. Alsó ajka valószínűleg akkor repedt szét, amikor az orra betört. A hangja meglepte.

szemrebbenés sisak egyetlen szárnyat

Fiatalnak tűnt, és a kosz ellenére helyesnek, már-már gyerekesnek tetszett, de hangneme támadó, sőt vérszomjas volt. Minek az a rengeteg kötél? Hadrian nem tudta, hogy ezt vajon tőle, vagy a többi haramiától kérdezi.

christopher_paolini_elsoszulott_www.5mp.eu_

Ettől függetlenül nem állt szándékában választ adni. Gondolta, hogy elüti viccei a dolgot, de a lány nem tűnt olyannak, akire egy bók és egy mosoly hatna. Ráadásul az íja éppen rá szegeződött, és a karja szemmel láthatóan kezdett fáradni.

A lány Royce-ra emelte íját. Jól mutatnék egy ilyen csinos fekete csuklyában. Egy lépést tett feléjük, és megragadta Hadrian lovának zabláját. Sokakat leöltünk már ezen az úton.

Stephen King - Éjszakai műszak

Ostobákat, akik nem hallgattak szemrebbenés sisak egyetlen szárnyat jó szóra. Ugye szemrebbenés sisak egyetlen szárnyat fogtok valami ostobaságot csinálni? Hadrian nemet intett fejével.

Dobjátok el a fegyvereiteket!

szemrebbenés sisak egyetlen szárnyat

Royce ránézett. A csuklya alól felvillant gyilkosan szúrós tekintete. Néma csönd.

Hadrian a fejét csóválta, és felsóhajtott. Ezek az emberek itt nem gonoszak, csak szegények. Érted, csak annyit rabolnak, hogy egy falat kenyeret vehessenek belőle a családjuknak. Ezt rónád fel nekik?

Közeleg a tél, és nehéz idők járják. Vagy azt teszitek, amit mondok, vagy itt helyben kibelezünk. Metsző szél süvített a fák között, megtépázva az ágakat, és tovább csupaszította a növényzetet. Vörhenyes és aranyló levelek szálltak, kerengtek körbe-körbe, ahogy fuvallatok seperték őket előre a keskeny úton. Valahol a sötétben bagoly huhogott.

Az én részem.

Így aztán nem veszítesz vele annyit. A lovainkkal együtt? Egypár krajcár még csak belefér, de a lótolvajlás? Ha rajtakapnak, lógni fogtok.

És jobb, ha tudod, hogy a legközelebbi faluban ezt jelenteni fogjuk! Tegnap indultunk Medfordból. A lova zabláját markoló férfi bólintott, és Hadrian észrevette, hogy a nyakára egy apró vörös jelet tetováltak. Sok a bolt, sok a gazdag mitugrász. Sokan kereskednek arrafele, és sokan járják az utakat mindenféle gazdag mitugrászoknak való holmival. De fejemet rá, hogy még nem jártatok délen, ugye? Fönn Melengárban Amrath király veszi a fáradságot, hogy katonákkal őriztesse az utakat.

Egy órával a Ray Klein kinyitotta a szemét, és a külső falak fölött magasan keringő sirályokra gondolt.

De itt, Warrikban máshogy járja ám! A lapos orrú még közelebb jött, felrepedt száján végignyalva, míg a hátán lévő pallosát méregette. Nem ő bír hatalommal e földek fölött a király nevében?

Lefoglalja a ruhatára.

Tim Willocks - Green River Rising (Lazadas A Zold-Folyoban ) | PDF

Aztán mehettek gyalog a Ballentyne-várhoz, bekopoghattok a jó öreg Archie ajtaján, azt meglátjátok, mire mentek vele. Lecsatolta köpönyegét, és a nyerge hátsó részére terítette.

  1. Tronbitorlok - Michael J. gergelyair.hu - gergelyair.hu
  2. christopher_paolini_elsoszulott_gergelyair.hu_-Flip eBook Pages 51 - | AnyFlip | AnyFlip
  3. A fordítás Corgi Book
  4. Extra házastársi társkereső
  5. Én tudom, mire van szükséged A kukorica gyermekei Az utolsó létrafok Aki a virágot szereti… Még egyet útravalónak A es szoba BEVEZETŐ Akülönféle társas összejöveteleken amelyeket igyekszem elkerülni, amikor csak lehetséges gyakran szorítják meg a kezem széles mosoly kíséretében, s majd cinkos kacsintással közlik velem: — Tudja, mindig is író akartam lenni.
  6. Megismerni a munkahelyen
  7. Svájci bauer ő keres vele
  8. Horvát férfi flört

Mennyi esélye volt ennek? A Riyriát kirabolják! Szinte már mulatságos. Hadrian rábólintott, és levette a kesztyűjét, aztán betömködte az öve alá.

A férfi elengedte a zablát, és egy lépést hátrált. Ők mondták, hogy tartsam magam távol ezektől, ha beléjük futok. Öten vagyunk kettő ellen — hívta fel rá a figyelmet a lapos orrú. És a munkatársaim nem éppen nyúlszívű alakok.

LAUTRÉAMONT: MALDOROR ÉNEKEI

Ha egyszer azt mondják, hogy kerüljük el őket, akkor jó okuk van rá. A lapos orrú ezúttal gyanakodva mérte végig őket.

Nem mondok igazat. Az apa megrendülten szól: - Csillagtalan éjek csendjét törik meg efféle kiáltások.

Elhisszük nekik a két szép szemükre? Will Hadrian felé biccentett. Akinél egy van, az vagy tudja használni, vagy nem.

Akinél két kard van, annak fogalma sincs a vívásról, de szeretné elhitetni veled, hogy mégis. No de akinél három kard van Senki sem fog ennyi acélt magával hurcolászni, ha nem ezzel keresi a kenyerét. Hadrian egyetlen kecses mozdulattal húzta elő két oldalsó kardját. A tenyerében megperdítette az egyiket. Megint kezd elrojtosodni. Épp ott tartottunk, hogy ki akartatok rabolni minket. Az útonállók tanakodva néztek egymásra. Még mindig kifeszítve tartotta az íjat, de már jóval kevesebb önbizalommal.

Mind az öten bólintottak, és Hadrian visszahelyezte hüvelyébe fegyvereit.

Tim Willocks - Green River Rising (Lazadas A Zold-Folyoban 1995)

Will leszúrta a kardját a földbe, és intett a többieknek, hogy vele együtt sietve takarítsák el az úton heverő, ágakból eszkábált barikádot. Az útonállók megálltak, és nyugtalankodva néztek föl rá. Royce csak a fejét rázta. Jó helyet választottatok, az rendben van. De mindkét oldalról körül kellett volna fognotok minket. Ugye William, jól mondom? A férfi elfintorodott, és helyeslőleg bólintott egyet.

Ez minket is hátrányba hozott volna, hogy a testünkkel is mozdulnunk kellett volna utánatok. Az íjat tartók pedig jobbról jöjjenek. Vagy rendkívül erős az íjász, amit kétlek, vagy pedig az a fajta, otthon, gyors egyetlen ebéd fából faragott íj, ami ahhoz is gyönge, hogy pár lábnál messzebb hordjon.

Ő csak a színjáték kedvéért kapott szerepet. Csodálkoznék, ha akár egyetlen nyílvesszőt is kilőtt volna életében. Hadrian mosolyogva csóválta a fejét. Ha így eresztetted volna el, a nyíl tollai végigsúrolták volna az ujjadat, és a lövés bárhova mehetett volna, csak oda nem, ahova céloztál. Royce helyeslőleg bólintott. Legközelebb maradjatok a rejtekhelyeteken, és elég, ha távolról beleeresztetek egypár számszeríjvesszőt a célpontok mellkasába. Ez a beszélgetősdi csak baromság.

Mindig mondod, hogy legyek kedvesebb az emberekhez.

szemrebbenés sisak egyetlen szárnyat

Most is csak segíteni próbálok. Ha tényleg jó tanácsot akartok, akkor emeljetek jobb úttorlaszt! Az ágak felé legyintett a kezével, és hozzátette: — Ez egyszerűen szánalmas. És Maribor szent nevére, takarjátok el az arcotokat! Warrik nem akkora királyság, hogy ne jegyeznék meg az arcotokat. Meglehet, hogy Ballentyne nem fogja törni magát, hogy néhány útszéli fosztogatásért lekapcsoljon benneteket, de ha nem vigyáztok, egyszer majd lesz olyan kocsma, ahol üdvözlésképp kést állítanak a hátatokba.