Mint főnév tudni, Főnevek többesszáma


Fölveszi a névragokat: enyémnek, enyémre, enyémről, enyémtől, enyémből, enyémbe stb.

mint főnév tudni oldal találkozó nincs élet

Fölveszi tetszés szerint a névelőt is: az enyém; de a régiek nem igen használták s takarékosságból inkább elhagyandó. Jelenti az egyes első személynek egy birtokát.

Mondatszerkesztés - 3. rész . \

Ha állitmányul praedicatum használtatik, a melléknevek szabályait követi, pl. Ha pedig főnév helyett vétetik, a főnevek szabályai alá esik, pl.

mint főnév tudni például szöveges rólam társkereső

Nekem is van kardom, neked is, de enyémnek jobb éle van. Jobb egy enyém, mint száz másé. Mint melléknév a főnév előtt nem állhat mint főnév tudni, hanem közvetve igenis, pl.

mint főnév tudni a jó sarok keres nőt velo

Midőn az egyes első személynek birtokát nyilván akarjuk kifejezni, akkor enyém saját elemeire osztatik fel: én-é-m, s ebben a közepső é helyett maga a birtokul jelelt szó tétetvén, például erő, a többi marad úgy a mint van: én erő-m, vagy névelővel is: az én erőm így: én ház-am, én barát-om, én hajó-m, én könyv-em.

Érdekes tudni, mennyire üt öszve más nyelvekben is a magyaréval az első személyi birtokos névmás, t.

mint főnév tudni mentes találkozó 24

Lehet-e más nyelvekben a mondottakat oly szép egyszerűn elemezni, mint a magyarban én-é-m, hol mind a három elem a legtisztábban áll, s mind igen fontos nyelvtani szerepet visel, t.

Pál-é, m első személy birtokragamások megitélésére bizzuk.

mint főnév tudni portugál asszony társkereső