Módszerek megismerni egy osztály


módszerek megismerni egy osztály

A tanítási módszerek és technikák listája sok ötletet és példát tartalmazhatna, amelyek teljes körű tárgyalása több kötetnyi könyvet tölthetne meg. Lehetséges azonban a hatékony tanításhoz elengedhetetlenül szükséges tanítási módszereket, készségeket és szemléleteket kisebb csoportokba rendezni.

Ez a fejezet ezeket a lényeges területeket fogja tárgyalni. Amikor meg akarjuk határozni, hogy tanításunk során milyen módszereket alkalmazzunk, fontos szem előtt tartani, hogy a módszerek és a készségek csupán az eszközt, nem pedig a célt jelentik.

A tanítók olyan módszereket válasszanak, amelyek a leginkább segítenek tanulóiknak megérteni az adott szentírásrész tartalmát, tanait és tantételeit, továbbá elősegítik az épülést és az alkalmazást. Ha a tanítók szem előtt tartják, miért is alkalmaznak egy konkrét készséget vagy technikát, akkor jelentőségteljesebb módon fogják tudni a lecke részévé tenni. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Lélek nélkül még a leghatékonyabb tanítási módszerek és szemléletek sem hoznak sikert.

DIDAKTIKA | Digitális Tankönyvtár

Kérdések [5. Eyring, Feb. A kérdések bevonhatják a tanulókat a szentírások megértésének folyamatába, illetve segíthetnek nekik felfedezni és megérteni fontos evangéliumi igazságokat. A kérdések segíthetnek a tanulóknak abban is, hogy átgondolják, milyen hatással volt az evangélium addigi életükre, és miként alkalmazhatnák az evangélium tantételeit most és a jövőben. A hatékony kérdezés ösztönözheti a tanulókat arra, hogy meghívják tanulási élményükbe a Szentlelket önrendelkezésük gyakorlásával és szerepük betöltésével a tanulási folyamatban.

A lecke előkészítésekor érdemes nagy erőfeszítést fordítani olyan kérdések gondos megfogalmazására, amelyek megértéshez vezetnek és megmozgatják a tanulók elméjét és szívét a tanulás során.

  • Открыв полку над головой, он вспомнил, что багажа у него .
  • Amely társkereső app berlin

A kérdések megtervezésekor a tanító először is határozza meg, mi a szándéka az adott kérdés feltevésével például lehet, hogy azt szeretné, ha a tanulók megtalálnának valamilyen információt a szentírásrészben, vagy elgondolkodnának egy bizonyos rész jelentésén, illetve megosztanák bizonyságukat egy tantétel igaz voltáról. Ezt követően a tanító fogalmazza meg a kérdést alaposan átgondolva és e célt szem előtt tartva.

Néhány gondosan megválasztott szó nagy szerepet játszhat abban, hogy az adott kérdés meghozza-e a kívánt eredményt. A tanítók törekedjenek arra, hogy olyan kérdéseket fogalmazzanak meg és tegyenek fel, amelyek gondolkodásra és érzésre indítanak.

Általában kerülniük kell az egyszerűen igennel vagy nemmel megválaszolható kérdéseket, illetve az olyan kérdéseket, amelyekre olyan egyértelmű a válasz, hogy a tanulók módszerek megismerni egy osztály is éreznek késztetést az átgondolásukra.

Kerüljék továbbá az olyan kérdéseket is, amelyek vitát szülhetnek, mivel az nyugtalanná teheti a tanulókat és viszályt teremthet az osztályban, ami pedig elkeseríti a Lelket lásd 3 Nefi Amikor a tanítók kérdéseket tesznek fel az órán, fontos, hogy hagyjanak egységes párt u30 frankfurt a tanulóknak a válasz átgondolására.

Előfordul, hogy a tanító feltesz egy kérdést, vár egy pillanatig, aztán amikor senki sem válaszol azon nyomban, kétségbe esik és maga válaszolja meg a kérdést. A hatékony kérdések azonban gyakran gondolkodást és tűnődést kívánnak, és a tanulóknak időre lehet szükségük arra, hogy megtalálják a választ a szentírásokban, illetve hogy megfogalmazzanak egy átgondolt választ.

Néha segítséget jelenthet, ha a tanulók időt kapnak arra, hogy a válaszadás előtt leírják válaszaikat.

módszerek megismerni egy osztály

Jézus Krisztus, a Mester Tanító, különféle kérdéseket tett fel, hogy töprengésre és az általa tanított tantételek alkalmazására buzdítsa az embereket. Kérdései aszerint változtak, hogy mit szándékozott előidézni a tanított személyek életében.

Noha a tanítók számtalanféle kérdést alkalmazhatnak, a kérdéseket négy fő csoportra lehet osztani, mely csoportok mind különösen fontosak az evangélium tanítása és tanulása során: Kérdések, amelyek arra indítják a tanulókat, hogy keressenek információkat Kérdések, amelyek arra ösztönzik a tanulókat, hogy a megértés elősegítése érdekében végezzenek elemzést Kérdések, amelyek érzéseket és bizonyságot ébresztenek Kérdések, amelyek alkalmazásra sarkallnak Kérdések, amelyek arra indítják a tanulókat, hogy keressenek információkat [5.

Mivel az ilyen kérdések arra ösztönzik a tanulókat, hogy bizonyos információkat keressenek a szentírások szövegében, hasznos, ha a kérdéseket még azon versek olvasása előtt felteszik, amelyekben a válaszok állnak. Ez megfelelő irányba tereli a tanulók gondolatait, és lehetővé teszi számukra a keresett válasz megtalálását a szentírásbeli feljegyzésben. A keresésre indító kérdések általában valamilyen kérdőszót tartalmaznak, mint például ki, mi, kit, mit, mikor, hogyan, hol és miért.

Néhány példa olyan kérdésekre, amelyek arra indítják a tanulókat, hogy keressenek információkat: A Máté szerint miért ment el szomorkodva a gazdag ifjú? Az 1 Sámuel -ben módszerek megismerni egy osztály reagáltak Izráel módszerek megismerni egy osztály, amikor meglátták Góliátot? Hogyan reagált Dávid a Milyen módszerek megismerni egy osztály adott Alma fiának, Siblonnak az Alma A keresésre indító kérdések általában megteremtik az alapvető megértés alapját, melyre aztán további kérdéseket lehet építeni a mélyebb megértés és az alkalmazás elősegítése érdekében.

Kérdések, amelyek arra ösztönzik a tanulókat, hogy a megértés elősegítése érdekében végezzenek elemzést [5.

Kooperatív módszerek I. -- 9. osztály -- Egyenlőtlenség-rendszerek -- Kooperatív ellenőrzés

Segíthetnek a tanulóknak megvizsgálni és felfedezni a szentírásokban rejlő ingyenes társkereső szoftver, mintákat és ellentéteket. Az elemző kérdésekre szinte mindig több lehetséges válasz is adható.

Az efféle kérdések általában az alábbi három cél valamelyikét szolgálják. Segíthetnek a tanulóknak: Jobban megérteni a szentírások szövegösszefüggéseit és tartalmát.

Felismerni az evangéliumi tantételeket és tanokat. Alaposabban megérteni a felismert tantételek és tanok jelentését. Segíteni a tanulóknak jobban megérteni a szentírások szövegösszefüggéseit és tartalmát.

módszerek megismerni egy osztály

Az elemző kérdések segíthetnek elmélyíteni a tanulóknak a szentírásbeli szövegről és eseményekről való megértését azáltal, hogy segítenek nekik a történelmi és kulturális háttér vagy további szentírásrészek viszonylatában megvizsgálni bizonyos szentírásrészeket. Az ilyen kérdések segíthetnek a tanulóknak megérteni bizonyos szavakat vagy kifejezéseket, illetve segítséget nyújthatnak a történeti vonal részleteinek elemzéséhez a jobb megértés érdekében. Ez a folyamat előkészíti a tanulókat arra, hogy képesek legyenek felismerni a tanokat és a tantételeket.

Néhány példa e kérdések különböző típusaira: Miként segít Jézus magyarázata a Máté —23 -ban megértenünk a 3—8.

A tanulók megismerése, megértése A megismerés szempontjai Didaktikánk egyik legfontosabb alapelve a tanulók egyéni sajátosságaihoz igazodó, segítő-ösztönző alkalmazkodás. E megközelítésből fakadóan fontosnak tartjuk, hogy a tanárok megismerjék, megértsék, illetve elismerjék a tanulók egyéni sajátosságait vagy másképpen szólva a tanulók közötti különbségeket. Az egyéni jellegzetességek ismerete alapján válik lehetővé, hogy a tanítás a gyerekek szükségleteihez igazodjon lásd: adaptív oktatás, differenciálás. Emellett arról sem szabad megfeledkezni, hogy ha a tanítás során nincs lehetőség a diákok egyéni sajátosságainak a figyelembevételére, azok akkor is befolyásolják a tanulási eredményeket. Úgy véljük, a fentiekre épülő szemlélet segítheti a tanárt abban, hogy gondoskodni tudjon a gyerekek számára a megfelelő tanulási, fejlődési perspektívákról.

Milyen különbségeket láttok abban, ahogyan Lámán és Lemuel, illetve Nefi reagált az angyal útmutatására? Lásd 1 Nefi ; —7.

módszerek megismerni egy osztály

Segíteni a tanulóknak felismerni az evangéliumi tantételeket és tanokat. Amikor a tanulók egyre jobban értik a szentírások szövegösszefüggéseit és tartalmát, ember talált 28 könnyebben tudják felismerni a bennük rejlő tantételeket és tanokat. Az elemzésre indító kérdések segíteni tudnak a tanulóknak levonni a következtetéseket, valamint világosan megfogalmazni az adott szentírásblokkban talált tantételeket vagy tanokat lásd 2.

Tanítási módszerek, készségek és szemléletek

Néhány példa ezekre a kérdésekre: Milyen tantételt szemléltet az, hogy Nefinek a nagy nehézségek ellenére is sikerült megszereznie a rézlemezeket? Lásd 1 Nefi 3—4.

módszerek megismerni egy osztály

Az első látomásból milyen tanokat tanulhatunk Isten természetéről? Lásd JST — Milyen módszerek megismerni egy osztály tanulhatunk abból, hogy a vérfolyásos asszony mekkora erőfeszítéseket tett azért, hogy megérinthesse a Szabadítót, és mit tanulhatunk a Szabadító neki adott válaszából? Lásd Márk — Segíteni a tanulóknak alaposabban megérteni a felismert tantételek és tanok jelentését.

Módszerek nevelési vizsgálatokhoz 1.

A tantételek és tanok felismerésén túl fontos a tanulóknak megérteni azokat, mielőtt jelentőségteljes módon alkalmazni tudnák őket. Különösen hasznosak az olyan kérdések, amelyek egy adott tantétel vagy tan jelentésének világosabb megértéséhez vezetnek; arra ösztönzik a tanulókat, hogy mai összefüggésben vizsgáljanak meg egy konkrét tantételt; illetve arra indítják a tanulókat, hogy magyarázzák el, ők miként értelmezik a tantételt.

A következőkben bemutatunk néhány példát: Mivel bizonyíthatjuk, hogy teljes lelkünkkel, elménkkel és erőnkkel lásd Moróni szeretjük Istent?

Miért tud az ima mindig segíteni abban, hogy szert tegyünk az olyan kísértések legyőzéséhez szükséges lelki erőre, mint amilyen például a bántó beszéd vagy a Lelket sértő szórakozás? Milyen viselkedésformákat és jellemvonásokat láthatunk egy olyan ember életében, aki Krisztus alapjára épít? Lásd Hélamán — Az Alma Kérdések, amelyek érzéseket és bizonyságot ébresztenek [5.

Az ilyen érzések gyakorta még erőteljesebben arra indítják a tanulókat a szívükben, hogy nagyobb hithűséget tanúsítsanak egy-egy evangéliumi tantétel követésében. A jó tanítók ilyen kérdéseket tesznek fel. Sok tanuló részt vehet a válaszadásban; sokuk legalábbis elfogadható javaslatot tehet, és még az agyukat is dolgoztatniuk kell. Azonban megfogalmazhatjuk a kérdést a következőképpen is, csupán egy apró változtatással: »Ti mikor éreztétek már, hogy egy próféta jelenlétében álltok?

A kérdés feltevése után bölcsen tesszük, ha kis ideig várunk, mielőtt valakit felszólítanánk a válaszadásra.

  • Anyakönyvek, statisztikák, gyermekvédelmi és iskolaorvosi nyilvántartás, jegyzőkönyvek, ellenőrzők stb.
  • Megtanulják, hogy flörtölni, mint az ember