Francia oldalon áttért az iszlám találkozó


francia oldalon áttért az iszlám találkozó

Következő szám A kulturális megosztottságok áthidalása Imára hívás: A kölcsönös elfogadásnak - különösen ott, ahol a zsidókról volt szó - egészen Izrael megszületéséig jóval több tanúbizonyságát lehetett látni az iszlám tájain, mint a kereszténységben. Erzsébet királynőnek, hogy Anglia segítsen a móroknak gyarmatosítani Amerikát.

Tartalomjegyzék

Volt azonban egy bökkenő. Nem lenne-e sokkal ésszerűbb, vetette fel a szultán, hogy a jövőbeli gyarmatosítók többsége inkább marokkói, semmint angol legyen? Egy ilyen javaslat esetleg rendkívülinek tűnhet napjainkban, de akkor kevesen rökönyödtek meg rajta.

Amikor II. Károly Hamilton kapitányt elküldte, hogy fizessen váltságdíjat néhány angolért, akiket a berber partokon vetettek rabszolgaságba, küldetése sikertelennek bizonyult, mivel azok megtagadták a visszatérést: a férfiak mind áttértek az iszlámra, és olyan életvitelt folytattak, amelyre otthon még csak álmodni sem merhettek volna.

Vizsgáljuk meg a kapcsolatokat a két civilizáció között, a történelem bármely időszakában, és látni fogjuk, hogy a takaros civilizációs blokkok, amelyeket olyan írók képzeltek el, mint Samuel Huntington, hamarosan szétfoszlanak. Igaz, mint ahogy léteznek a keresztény gondolkodásnak olyan vonulatai, amelyek mindig is mélyen ellenségesek voltak az iszlámmal szemben, éppúgy az iszlámon belül is vannak olyan gondolati iskolák, amelyek mindig is mély ellenségességgel viseltettek a keresztények, zsidók és más nem-iszlám vallások és civilizációk felé, különösen a modern Szaud-Arábiában domináns vahabita és szalafita iskolák.

Körülbelül egy generációval ezelőtt a vahabiták csak helyi jelentőséggel bíró teológiai mozgalmat alkottak, és a legtöbb muzulmán túlnyomórészt egy hitetlenség határán álló idegen szektának - kufr-nak - tekintette őket. A modern Szaúd-Arábia olajkincse volt az, ami a vahabiták számára lehetővé tette, hogy az es évek közepe óta terjeszteni kezdjék szűk látókörű és intoleráns iszlám felfogásukat, jelesül a szélsőséges madrasah-k vallási iskoláknyomtatott könyvek és kazetták pénzelésével, amelynek katasztrofális hatásait napjainkban láthatjuk.

A szélesebb iszlám világ, főleg a fölközi-tengeri térség déli peremének országai, sohasem osztották ezeket a francia oldalon áttért az iszlám találkozó, éppúgy, mint ahogy azoknak a muzulmánoknak a túlnyomó többsége sem, akik európai országok állampolgárai lettek.

Navigációs menü

Ha Európa - és szélesebb értelembe a Nyugat - meg akarja érteni ezeket az embereket, akkor nagyobb empátiát kell mutatniuk, mint mostanában. Empátia azonban semmiképpen sem azt sugallja, hogy el kell fogadni mindent, amiben a muzulmánok hisznek vagy mindent tettet, amit végrehajtanak.

Következetes erőfeszítés szükséges azonban annak megértésére, hogy miért érzi sértettnek magát ez a vallási közösség, tagjai közül miért érzik sokan megalázottnak magukat, és mindenek felett miért vágyik annyira sok arab és berber, hogy csatlakozzon a szabadsághoz és jóléthez, amely Amerikát és Európát jellemzi. Ebből nem következik az, hogy a muzulmán fundamentalista újjáéledésnek hasonló következményei lesznek.

Ami napjainkban nem kétséges: az iszlám közelebb áll az emberiség valamennyi formáját befolyásoló univerzális rendszerhez, mint amilyen közel a kereszténység vagy a judaizmus volt sok évszázadon át.

francia oldalon áttért az iszlám találkozó

Felvilágosult nyugati férfiak, sőt ami azt illeti, nyugati nők eldönthetik, hogy hisznek-e valamiben vagy sem, hogy elfogadják-e vagy elutasítják vallási örökségüket. Az iszlám nem érti, és nem biztosítja ezt a lehetőséget éppúgy, ahogy a kereszténység sem tette azokban az időkben, amikor eretnekeket, ateistákat és istenkáromlókat ítéltek halálra. A szkepticizmus nyugati hagyományának megvan a saját központi értéke, ami minden létező érték megvizsgálását, és ha szükséges, kétségbe vonását jelenti.

Ezek a nagy ívű általánosítások azonban nem adják vissza a Nyugat és a Közel-Kelet összetettségét. Izraelben konzervatív zsidók hasonló életet élnek, mint sok hithű muzulmán. A Közel-Keleten és Európában sok muzulmánnak - akár muzulmánnal kötnek házasságot, akár nem - olyan életvitele van, amely semmiben sem különbözik nem muzulmán társaikétól.

Kölcsönös elfogadás Ennek a kölcsönös elfogadásnak - különösen ott, ahol a zsidókról volt szó - egészen Izrael megszületéséig jóval több tanúbizonyságát lehetett látni az iszlám tájain, mint a kereszténységben.

„Az iszlám egy szar!” – újra fellángolt az iszlámvita a franciáknál | Azonnali

Bármilyen korlátozások alatt is görnyedtek a zsidók az iszlám vidékeken, sohasem kezelték őket olyan kegyetlenül, mint amikor a XIII. Az izraeli-palesztin konfliktus túl sok szemlélője, főként a zsidók között nem ismeri el ezt a lényeges történelmi tényt.

francia oldalon áttért az iszlám találkozó

Az iszlámról igazán nem mondható el sem most, sem a múltban, hogy mindig toleráns lett volna, de a palesztin nemzet létezése elismerésének egészen a közelmúltig fenntartott izraeli elutasításával szembesülve sok arab Izraelhez képest még inkább a nyugati országokra zúdította haragját. A szüleiktől eltérően a fiatal araboknak ma nincs tapasztalata a zsidó szomszédokkal való együttélésben.

  • Irán – Wikipédia
  • Szerző: Techet Péter
  • Нам нужно число.

Így ők áldozatul esnek az állami propagandának és azoknak a hatalmon levőknek, akik az izraeli-palesztin konfliktus mögött megbújva megtagadják népüknek az alapvető szabadságjogokat. A meggyőződés, amit saz arabok osztanak, miszerint Washington szilárdan Izrael oldalán áll, nagyrészt megmagyarázza az Egyesült Államok felé irányuló fokozott ellenségességet, amelyet még a legtanultabbak és a modern gondolkodásúak is éreznek.

Őskor i. Az indoirániakból akkoriban váltak el az előiráni népek. Az árja előiráni törzsek az i. Ők nomádok voltak akkoriban.

Az európaiakat más szemmel nézik, mert - az elmúlt évszázad utolsó negyedében - egyre többen ismerték fel, hogy a palesztin nép francia oldalon áttért az iszlám találkozó nem lehet egyszerűen letagadni.

Ehelyett inkább el kell ismerni, és el kell fogadni, ha reménykedni szeretnénk egy tartós békében. Egy másik szempontot is érdemes észben tartani.

A palesztin társadalom egy töredékénél az egyre radikálisabb magatartásnak az egyik fő oka a mindennapos életkörülményekben keresendő. Életüket az izraeli állam uralja gazdasági, politikai, katonai és szimbolikus értelemben. A palesztin társadalmat minden a saját alsóbbrendűségére emlékezteti.

Az európai imperializmus alárendelt társadalmai elismerték gyarmatosítóik felsőbbrendűségét, de szimbolikus módon semlegesítették francia oldalon áttért az iszlám találkozó közösségi kötelékeik megerősítésével és azáltal, hogy fizikailag távolságot tartottak önmaguk és gyarmatosítóik között.

francia oldalon áttért az iszlám találkozó

Az európai társadalmi összetartás egyrészt, másrészt pedig a gyarmatosítottak erős kulturális identitása azt jelentette, hogy az ellenérzést bizonyos mértékig csillapították a közösségi szerveződések.

Ezek az elemek, amelyek egykor garantálták a gyarmati élet stabilitását, többé nem léteznek. A közösségi kötelékek elvesztették erejüket, és az egyéniesedés folyamata tovább gyengítette a közösségi védelmi rendszert.

A térbeli elszigetelődés megszűnt, a televízió pedig lehetővé teszi, hogy a jelképek szabadon áramolhassanak kultúrák és földrajzi határok között.

Kölcsönös elfogadás

A modern individualizmus azt jelenti, hogy a behódolás Izrael felsőbbrendűségének többé nem lehetséges, mint amikor a gyarmati gondolkodásmód meggyőzte a gyarmatosítottakat, hogy uraik felsőbbrendűek és ez lélektani kellékké vált, amely legitimálta a gyarmatosítást.

Mind az izraeliek, mind a palesztinok teljes mértékben felzárkóztak modernségben, és ezen a szinten mentalitásukat is a modern egyenlőség eszme jellemzi, habár rasszisták mindkét oldalon arra hivatkoznak, hogy bizonyítani tudják saját népcsoportjuk felsőbbrendűségét.

Röviden, olyan világban élnek, amelyet áthat a modern egalitáriánus szemlélet, míg a társadalmi viszonyokat a két oldal között egy új gyarmatosítási modell uralja. Ami igaznak mondható itt, az kisebb mértékben igaz az arab világ és a Nyugat közötti kapcsolatok számos vonatkozására is. Gyarmati örökség Vissza kell térnünk azonban az elmúlt két évszázadhoz, hogy megértsük, hogy a földközi-tengeri térség déli peremének országaiban sok ember számára miért marad továbbra is uralkodó érzés a félelem az amerikai és európai dominanciától.

A tény, hogy az uralkodó és gyakran korrupt elit a saját önző érdekeinek előmozdítására rájátszik az ilyen félelmekre az arab flirt particip 2 semmiképpen sem csökkenti a valós félelmeket, amelyek a hétköznapi emberek körében vannak jelen. A gyarmati uralom gyakran brutális dolog volt. A két világháború között az Egyesült Királyság, Spanyolország és Olaszország számos vegyi támadást hajtott végre ellenségeik ellen Afganisztánban, Irakban, Észak-Afrikában és Abesszíniában.

Franciaország ezt az eljárást alkalmazta Algériában az es évek vége felé. E háborúk többségének részleteit évtizedeken át titkosan kezelték és gyakran a velük kapcsolatos hivatalos iratokat a mai napig nem tették hozzáférhetővé.

  1. Когда он шел к выходу по главному коридору, путь ему преградил охранник с телефонной трубкой в руке.
  2. Egyetlen párt hannover 2021
  3. Társkereső, hogyan kell megközelíteni
  4. Agen társkereső
  5. Красную, белую и синюю.
  6. Он открывал секрет, открывал ключ к шифру-убийце - умоляя, чтобы люди его поняли… моля Бога, чтобы его секрет вовремя достиг агентства.

A párbeszédbe való befektetés meghozza gyümölcsét, de akkor nem, ha az ilyen kapcsolatokat az elitekre korlátozzuk, amelyekről túlságosan is gyakran elmondható, hogy nem képviselik az általuk vezetett összetett társadalmakat.

A politikusok és katonai vezetők Európában nagyon is tudatában voltak, milyen hatásai vannak e vegyi anyagok leghalálosabbikának, a mustárgáznak. Ez halált és borzalmas sérüléseket okozott a katonák között az első világháború csatamezőin, mielőtt védőruhát kezdtek volna viselni.

Gyarmati örökség

Mégis, pontosan a mustárgáz volt az, amit az európai hadseregek felhasználtak ezeken a területeken és aminek gyakran idős férfiak, nők és gyermekek estek áldozatául, mert őket könnyebb volt célba venni és nem volt módjuk Az új szabályokat, amelyeket az európaiak a hadviselésre kívántak alkalmazni nem terjesztették ki a gyarmati ellenségeikkel szembeni katonai akcióra. Azokat a bennszülötteket, akik elutasították egy felsőbbrendű civilizáció előnyeit, saját érdekükben keményen meg kellett leckéztetni.

Gyarmatügyi titkárként ben Winston Churchill kifejezte türelmetlenségét a Királyi Légierővel szemben, amiért az vonakodott mustárgáz-bombákat ledobni. Amikor még koronaherceg volt, Hasszán, a néhai marokkói II. Hasszán semmivel sem volt kevésbé finnyás, mint Winston Churchill.