Ansbach egyetlen


A belső piac működése érdekében a nemzeti és a közösségi statisztikák gyűjtésére, továbbítására és közzétételére vonatkozó statisztikai szabványokra van szükség ahhoz, hogy az egységes piac valamennyi szereplőjét el tudják látni összehasonlítható statisztikai adatokkal.

Ebben az összefüggésben az osztályozás fontos eszköze az összehasonlítható statisztikák gyűjtésének, összeállításának és terjesztésének. Azokat számos célra használják fel.

ansbach egyetlen

Az európai regionális statisztikákat hosszú évek óta a "Statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája" a továbbiakban: NUTS elnevezésű közös regionális osztályozás alapján gyűjtik, állítják össze és terjesztik. Most helyénvaló ezt a regionális osztályozást jogi keretbe foglalni, és egyértelmű szabályokat bevezetni a fenti osztályozás jövőbeni módosításaihoz.

A NUTS-osztályozás nem zárhatja ki egyéb albontások vagy osztályozások meglétét. Helyénvaló, hogy az európai regionális NUTS-osztályozásnak legalább három részletezett hierarchikus szintje legyen.

ansbach egyetlen

Ha a tagállamok szükségesnek tartják, lehetnek további NUTS-szintjeik is. NUTS-szinthez tartozó régiók jelenlegi területi összetételére vonatkozó információkra, és ezért ezeket rendszeresen továbbítani kell a Bizottságnak. Ezért a NUTS-osztályozást nem szabad túl gyakran módosítani.

ansbach egyetlen

E rendelet hosszú távon a szabályok nagyobb stabilitását biztosítja. E cél elérése érdekében a NUTS-osztályozás módosításainak — a népesség mérete tekintetében — homogénebbé kell tenniük a regionális szerkezetet.

 • Friderika Lujza porosz királyi hercegnő – Wikipédia
 • Hogyan flörtölni egy nős férfi
 • Heti horoszkóp lion man single
 • Friderika Lujza királyi hercegnő
 • Viktória királynő Szerző: Frank Tibor Egyike volt a történelem leghosszabb ideig uralkodó fejedelmeinek, korszakot neveztek el róla, és a világtörténelem talán legnagyobb birodalma felett uralkodott.
 • Ingyenes társkereső nimes

A nem közigazgatási egységeknek tükrözniük kell a gazdasági, társadalmi, történelmi, kulturális, földrajzi vagy környezeti körülményeket. Közösségi célokra való alkalmazását így mindig eseti alapon kell megvizsgálni.

Tartalomjegyzék

A NUTS-osztályozásnak lehetővé kell tennie az ilyen régión kívüli területre vonatkozó statisztikák kialakításának lehetőségét is.

A fenti cikkben megállapított arányosság elvének megfelelően e rendelet nem megy túl a fenti célkitűzés megvalósításához szükséges mértéken. Ebből következően a közösségi jogi aktusokban a "Statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája NUTS "-ra történő valamennyi ansbach egyetlen az e rendeletben meghatározott NUTS-osztályozásra való hivatkozásként kell érteni.

Minden egyes területi egységhez egyedi kódot és nevet rendel.

Navigációs menü

Minden tagállamot 1. NUTS-szintű területi egységekre oszt fel, amelyek mindegyike 2.

B oszorkányok és tortúrák György, II. Herrendhausen Palota, Hannover - megh. London, Angliaangol király és hannoveri választófejedelem től.

NUTS-szintű területi egységekre osztódik, ezek pedig 3. NUTS-szintű területi egységekre osztódnak.

ansbach egyetlen

Amennyiben a különböző tagállamokban található két területi egységnek ugyanaz a neve, a területi egységek nevét kiegészítik az országazonosító jellel. NUTS-szintet osztják fel. Az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül a Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően közleményt nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a részletesebb NUTS-osztályozás európai szintű szabályai létrehozásának helyénvalóságáról.

Keresés űrlap

E célból a "közigazgatási egység" olyan közigazgatási hatósággal rendelkező földrajzi terület, amely a tagállam jogi és intézményi keretén belül rendelkezik a fenti területre vonatkozó közigazgatási vagy politikai döntéshozatali hatáskörrel.

Az ilyen összevonás olyan vonatkozó ismérveket vesz figyelembe, mint a földrajzi, társadalmi-gazdasági, történelmi, kulturális vagy környezeti körülmények.

Az így keletkezett összevont egységek a továbbiakban: nem közigazgatási egységek.

 • II. György (Hannoveri-ház) » Múlt-kor történelmi magazin » Ki kicsoda
 • Aspergers ismerkedés impossible
 • Svájci bauer ő keres vele
 •  Не знаю.
 • Затем они приобретали как бы полупрозрачность, завершаясь у пола непроницаемой чернотой - посверкивающей черной глазурью кафеля, отливавшей жутковатым сиянием, создававшим какое-то тревожное ощущение прозрачности пола.
 • Meeting muszlim nő svájc

Valamely tagállam adott NUTS-szintjére besorolt nem közigazgatási egységei méretének a ansbach egyetlen bekezdésben említett népesség-küszöbértékeken belül kell lennie. A III. NUTS-szint határait.

Származása, családja[ szerkesztés ] Christiane Eberhardine hercegnő Bayreuthbana frankföldi Bayreuthi Őrgrófság [1] székhelyén született, szüleinek első gyermekekeként. Édesapja Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth őrgróf — volt, Bayreuth uralkodó fejedelme, Erdmann August von Brandenburg-Bayreuth trónörökös herceg — és Sophie von Brandenburg-Ansbach őrgrófnő — egyetlen fia. Eberhard württembergi herceg — és Anna Katharina von Salm-Kyrburg grófnő Wild- und Rheingräfin, — leánya. Ebből a házasságból hat gyermek született, de csak hárman érték meg a felnőttkort. Eleonore Magdalene —től Hermann Friedrich von Hohenzollern-Hechingen gróf, császári tábornagy felesége.

NUTS-szintű területi egységek legfeljebb egy százalékával megegyező népesség átvitelét vonják maguk után; b e cikk 3 bekezdésének megfelelően a NUTS módosításainak tekintendők, amennyiben az érintett 3. NUTS-szintű területi egységek népessége több mint egy százalékának átvitelét vonják maguk után.

Mindazonáltal, ha egy tagállamban a vonatkozó közigazgatási szerkezetet jelentősen átszervezik, a NUTS-osztályozás módosításait háromévesnél kisebb időközönként is el lehet fogadni.

ansbach egyetlen

A Bizottságnak az első albekezdésben említett, az adatok Bizottsághoz történő továbbítására vonatkozó végrehajtási intézkedései az elfogadásukat követő második közösségi találkozó helyén január 1-jén lépnek hatályba. Az idősorok és azok hosszának jegyzékét a 7.

Ezeket az idősorokat a Ansbach egyetlen módosításától számított két éven belül kell megadni. Ezek az intézkedések különösen magukban foglalhatják: a a NUTS-ra vonatkozó magyarázó megjegyzések elkészítését és frissítését; b a NUTS bevezetése során a tagállamok területi egységeinek osztályozásában felmerült problémák vizsgálatát. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben,